"Bij Aafke"

• Praktisch • naar • Werk •

 

“Bij Aafke” is een kleinschalige onderneming (bloemist) in Krimpen aan de Lek, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Een belangrijk onderdeel daarvan is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inmiddels heeft “Bij Aafke” meer dan 10 jaar ervaring met het werken met jongvolwassenen met een speciale leerbehoefte. Hieruit is onder meer gebleken dat een bepaalde groep jongeren / jongvolwassenen tussen wal en schip dreigen te vallen. Zo is er een te kort aan stageplekken voor kwetsbare jongeren. Een reguliere stageplek is vaak net te hoog gegrepen, maar met begeleiding op maat kan er en goed leer- en ontwikkelperspectief worden geboden. Dit geldt ook voor jongeren met een beperking waarvoor “Bij Aafke” stapsgewijs leermogelijkheden beschikbaar zijn.

 

“Bij Aafke – Praktisch – naar -werk” biedt zowel begeleiding als een veilige en creatieve leeromgeving aan jongeren met een speciale leerbehoefte. Het traject helpt jongeren van 15-27 jaar om met blijvend succes weer terug te stromen naar het onderwijs of naar een passende arbeidsplek.

Doelgroep

De pilot: “Bij Aafke – Praktisch – naar -werk” is gericht op jongeren in de leeftijd van circa 15-27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroep is onder te verdelen in twee segmenten:
Jongeren die een opleiding volgen (vso, pro of entree), waarvoor een reguliere stageplek niet passend is.
Jongeren, die als gevolg van een beperking of omstandigheden voortijdig zijn uitgevallen op school en daardoor een grote afstand ervaren tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep kenmerkt zich over het algemeen als volgt:

  • Het ontbreekt bij de jongeren veelal aan zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel en motivatie.
  • De ontwikkeling van het zelfvertrouwen en de sociale zelfredzaamheid lijkt gestagneerd.
  • De jongeren hebben veelal een onvoldoende steunend netwerk.
  • De jongeren hechten sterk aan een persoonlijke benadering.
  • De jongeren zijn gebaat bij persoonlijke begeleiding.
  • De jongeren hebben een veilige en laagdrempelige plek nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Aanbod
“Bij Aafke” is een gecertificeerd leerbedrijf, die de passie voor verkoop en groen bloem en styling graag wil delen.

“Bij Aafke” biedt een aantal stageplaatsen aan jongeren, die van het VSO of de praktijkopleiding komen. Jongeren die een BOL opleiding binnen het bedrijf willen volgen en daarbij 1 dag een MBO school bezoeken zijn ook welkom “Bij Aafke”.

Daarnaast zijn er een aantal plekken voor jongeren die (allereerst) gebaat zijn bij persoonlijke begeleiding en ontwikkeling. De jongeren kunnen over het algemeen 2 tot 5 dagen per week terecht bij “Bij Aafke”.

Uitgangspunten
“Bij Aafke” werkt vanuit een aantal principes.

Diversiteit:                  “Bij Aafke” staat voor diversiteit, wij richten ons op de specifieke doelgroepen en gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer.

Ontwikkelingsgericht:     “Bij Aafke” richt zich enerzijds op het aanleren van vaktechnische vaardigheden, zoals verkoop/retail, groene leefomgeving, flower en design en logistiek. Anderzijds biedt “Bij Aafke” persoonlijke begeleiding, gericht op het versterken van de sociale zelfredzaamheid. De kleinschaligheid zorgt voor een goede band met de begeleiders en onderling, en zal de sociale zelfredzaamheid bevorderen.

Groeimogelijkheden:      “Bij Aafke” beschikt over een winkelpand (de bloemist) en een tweede pand, waar vooral voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd (logistiek) en kan worden geoefend. Door deze hybride constructie bestaat een veilige setting, waarin kan worden geoefend en succeservaringen worden opgedaan. Tegelijkertijd worden de jongeren uitgedaagd om door te groeien naar de volgende stap: activiteiten in de winkel. Ook biedt deze constructie de mogelijkheid om (indien nodig) weer een stapje terug te doen.

Duurzaam netwerk:        “Bij Aafke” gaat een duurzame relatie aan met haar doelgroep. Dit betekent onder meer dat “Bij Aafke” hen begeleidt bij het vinden van hun weg in de maatschappij. Concreet kan dit bijvoorbeeld inhouden dat een sollicitatiegesprek wordt voorbereid. “Bij Aafke” blijft in ieder geval een aanspreekpunt voor deze jongeren/jongvolwassenen, aangezien het netwerk op dit gebied onvoldoende steunend is.

Gefaseerde aanpak
 “Bij Aafke” hanteert een gefaseerde aanpak, waarbij aandacht uitgaat naar het leren van een vak, maar waarbij de jongeren ook worden voorbereid op de maatschappij, zodat zij daarin steeds beter hun eigen weg weten te vinden.

  • “Bij Aafke”: de oefenruimte en logistieke ruimte

Een intensieve, persoonlijke, laagdrempelige benadering is een belangrijke formule voor succes. Voor deze jongeren blijkt deze benadering, juist in een kleine setting zeer ondersteunend. “Bij Aafke” biedt een nauwe één- op-één begeleiding en kan het verschil maken en zorgen dat de jongere een duurzaam nieuw perspectief krijgt. De oefenruimte biedt een veilige omgeving waarin kan worden geoefend, fouten worden gemaakt, geleerd, zodat de zelfredzaamheid toeneemt en het vertrouwen groeit. Door de jongeren het in de bestaande bedrijvigheid gewoon te laten doen en hen daarbij vertrouwen te geven, ontstaan mooie ontwikkelingen. Door zowel te beschikken over een oefenruimte en een bloemenwinkel kan stapsgewijs toegewerkt worden naar een volgende fase. Ook kan de oefenruimte als vangnet gelden voor jongeren die in de winkel even vastlopen. Er is enerzijds aandacht, via intensieve werkbegeleiding voor het aanleren van vaardigheden voor het uitoefenen van een vak. Anderzijds is er voldoende aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling, waarvoor een begeleider op de werkvloer aanwezig is.

  • De bloemenwinkel

De activiteiten in de bloemenwinkel zijn gericht op de stagiaires en de jongeren die zich (meer) willen ontwikkelen op een bepaald vakgebied. “Bij Aafke” is geschikt voor jongeren die zich willen ontwikkelen naar:

-    assistent verkoop / retail (Crebo25257)
-    assistent Bloem Groen en Styling (Crebo25707)
-    assistent groene detailhandel (Crebo25707)
-    assistent plant, dier groen en leefomgeving (Crebo25657)
-    assistent logistiek (Crebo25254)
-    assistent dienstverlening (Crebo25251)

Bij Aafke is op beide locaties erkend leerbedrijf vanuit het www.s-bb.nl

Ook hier is intensieve werkbegeleiding voorhanden en indien nodig persoonlijke begeleiding.

  • Begeleiding naar de volgende stap vanuit een steunend netwerk

Bij veel jongeren ontbreekt het aan een netwerk dat hen kan ondersteunen in het vinden van hun weg in de maatschappij. Bij “Bij Aafke” stopt het dan ook niet, op het moment dat de stage of periode is afgerond. De jongeren kunnen nog een beroep doen op “Bij Aafke” als zij tegen bepaalde zaken oplopen en zij op onderdelen (gericht op het zetten van de vervolgstap richting maatschappij) begeleiding wensen.

Samenwerking
Het ontbreekt aan voldoende werkgevers die bereid zijn om extra tijd en energie te investeren, en die feeling hebben met de doelgroep. Medewerkers “Bij Aafke” zijn intrinsiek gemotiveerd om voor deze doelgroep het verschil te kunnen maken. Bovendien zijn er door de jaren heen goede samenwerkingsrelaties ontstaan met diverse organisaties en expertises. Hierdoor is “Bij Aafke” in staat om er (indien nodig) snel de juiste expertise bij te halen.

Resultaat
De afgelopen jaren hebben wij geleerd dat het creatieve vak heel geschikt is om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de detailhandel en de groene leefomgeving.

Jongeren vanaf 15 jaar doen succeservaringen op in de praktijk
Jongeren zijn gegroeid in hun zelfredzaamheid
Jongeren vinden een passende plek in de maatschappij (vervolgopleiding, vrijwilligerswerk, baan)

Kennismaken? Wees welkom!

Graag tot ziens "Bij Aafke"

 

 

Informatie om te downloaden

Beste deelnemer,

Welkom bij Bij Aafke praktisch naar werk.

Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt of nodig kan hebben als deelnemer bij Bij Aafke praktisch naar werk.
De informatie die je hier vindt is algemene informatie, die voor alle deelnemers van toepassing is.

 

Nieuwe deelnemer PDF document
Aanmeldformulier PDF document
Flyer Bij Aafke praktisch naar werk WMO
Flyer Bij Aafke praktisch naar werk samenwerkingsverband scholen / participatiewet

Wil jij dit project ook steunen?

Zie jij ook de meerwaarde in van ons nieuwe initiatief en wil je een kleine donatie doen?
Vul dan een bedrag in en maak het over via I-deal.

[paytium name="Form name" description="Donatie Bij Aafke praktisch naar werk"]
[paytium_field type="open" label="Donatie bedrag:" default="10" /]
[paytium_total label="Doneer" /]
[paytium_button label="Doneer nu" /]
[/paytium]